Dětský domov Zvíkovské Podhradí
uvodní strana o nás užitečné informace naši sponzoři kontakty
Staňte se našimi fanoušky také na sociální síti Facebook.
13/06
2017
Výběrové řízení - Vychovatel
Aktuálně vypisujeme výběrové řízení na obsazení volné pracovní pozice "Vychovate... zobrazit více
další aktuality
Oficiální elektronická úřední deska DD ve Zvíkovské Podhradí naleznete zde...
Jak nás můžete kontaktovat?

O nás - Plány a cílePlány a cíle

Klademe si za cíl vytvořit prostředí maximálně simulující rodinné prostředí a realizovat tak výchovnou koncepci, jejíž prioritou je příprava dětí a mládeže na samostatný život a jejich plnohodnotná reintegrace do společnosti.

  • Od ledna roku 2004 je ředitelkou našeho dětského domova Bc. Marie Barabášová, která začala po odkoupení objektu Jihočeským krajem, pracovat na nové koncepci našeho domova.
  • V září roku 2007 se podařilo ve spolupráci s MÚ Milevsko a za velké podpory Ing. Bc. Marie Hrdinové (radní Jihočeského kraje) otevřít elokované pracoviště našeho domova v Milevsku – rodinnou buňku pro 7 dětí. Děti se zde adekvátně svému věku a možnostem podílejí na chodu své rodinky, odbornou péči a vedení zajišťují vychovatelé a asistent pedagoga.
  • V únoru 2008 začala tolik očekávaná a potřebná rekonstrukce domova, která byla financována za pomoci grantu z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu a Jihočeským krajem. Rekonstrukcí vznikly dvě samostatné rodinné buňky a cvičný byt pro naše dospívající děti, které se zde budou připravovat a zacvičovat pro svůj samostatný život. Snažíme se našim dětem vybudovat náhradní rodinné prostředí a simulovat tak, v co největší možné míře, chybějící rodinné prostředí a komplexně realizovat jejich přípravu na budoucí samostatný život. Pro děti bez vlastního rodinného zázemí to znamená vytvořit sociální miniklima pro úspěšnou edukaci a reedukaci dětí a mládeže přicházející, ve značné míře, z asociálního a nefunkčního prostředí. Do nově zrekonstruovaného domova jsme se vrátily v prosinci 2008.
  • V roce 2012 jsme za pomoci Operačního programu Životní prostředí z grantového programu Podpora rozvoje venkova a krajiny realizovali projekt regenerace zahrady našeho DD. Záměrem bylo vytvoření v rozlehlé zahradě několik přírodně oddělených částí se zaměřením pro sportovní vyžití dětí, pro relaxační a odpočinkovou činnost a vytvoření části tématické, kde vznikly tématické zahrádky se zástupci domácích dřevin, opatřených popiskami (domácí zahrada, voňavá zahrada, Česká zahrada), která umožní dětem rozvíjet znalosti a přirozený vztah k přírodě, zobrazení pojmů z ekologické výchovy s důrazem na soužití s přírodou. Realizace projektu umožnila vytvořit vhodné prostředí a podmínky pro potřeby dětí dětského domova - jak jejich sportovní a rekreační vyžití, tak i jejich rozvoj v oblasti vzdělávací. Jsme rádi, že se nám náš záměr podařil uskutečnit.
 
Rekonstrukce na?eho DD byla realizována za přispění Jihočeského kraje. Rekonstrukce na?eho DD byla realizována za přispění Norway Grants. Rekonstrukce na?eho DD byla realizována za přispění EEA Grants.