Dětský domov Zvíkovské Podhradí
uvodní strana o nás užitečné informace naši sponzoři kontakty
Staňte se našimi fanoušky také na sociální síti Facebook.
13/06
2017
Výběrové řízení - Vychovatel
Aktuálně vypisujeme výběrové řízení na obsazení volné pracovní pozice "Vychovate... zobrazit více
další aktuality
Oficiální elektronická úřední deska DD ve Zvíkovské Podhradí naleznete zde...
Jak nás můžete kontaktovat?

Zákony a vyhláškyZákony a vyhlášky

Zde Vám předkládáme několik důležitých zákonů a nařízení vlády, které se bezprostředně týkají problematiky dětských domovů, pěstounské péče atd. V případě nějakého konkrétního dotazu se můžete obrátit sociální pracovnici našeho dětského domova.

Základní zákony a vyhlášky pro řízení dětského domova

 • Zákon č.109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivní výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.
 • Zákon č. 383/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2005.
 • Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních

Informace pro zájemce o péči

Hostitelská péče

 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.

Zájemci o tzv. hostitelskou péči by se měli

 • Obrátit na obecní úřad s rozšířenou působností příslušný podle trvalého bydliště zájemce o hostitelskou péči, kde mu budou poskytnuty informace o náhradní rodinné péči, o jejich formách atd.
 • V případě dalšího zájmu a s jeho souhlasem vyžádá MÚ opis z rejstříku trestů, provede sociální šetření, sám zájemce doloží zprávy od praktického lékaře popř. další zprávy.
 • KÚ provede psychologické vyšetření zájemců o náhradní rodinnou péči (NRP).
 • KÚ zpětně informuje MÚ o výsledku psychologického vyšetření a vhodnosti zájemce pro hostitelskou péči, popř. dle domluvy vyrozumí i dětský domov.
 • Zájemce se znovu obrátí na dětský domov, který po domluvě a se souhlasem příslušného MÚ umožní dočasný pobyt konkrétního dítěte.

Pokud tzv. hostitelská péče přejde v péči pěstounskou, žadatelé žádají přímo soud, neobrací se už na Krajský úřad. Městský úřad nevydává rozhodnutí o předpěstounské péči.

Pěstounská péče

 • Zákon č. 94/ 1963 Sb. ve znění zákona č. 91/ 1998 Sb., Zákon o rodině Hlava druhá - § 45, §45a,§ 45b, §45c, §45d, §46.

Adoptivní péče

 • Zákon o rodině č. 94/1963 Sb. ve znění zákona č. 91/ 1998 Sb., Hlava čtvrtá - Osvojení §63 - § 73, Osvojení nezrušitelné §74 - § 75.

Children Act 1989

 • Zákon o dítěti vydaný v roce 1989.

Další informace ohledně pěstounské péče, hostitelské péče a adopce naleznete na internetových stránkách http://www.adopce.com.

 
Rekonstrukce na?eho DD byla realizována za přispění Jihočeského kraje. Rekonstrukce na?eho DD byla realizována za přispění Norway Grants. Rekonstrukce na?eho DD byla realizována za přispění EEA Grants.